Terug

Opzeggen

Mocht je het lidmaatschap willen opzeggen breng ons dan uiterlijk 30 april van het lopende verenigingsjaar hiervan op de hoogte. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan alleen geschieden per email aan secretaris.hockey@scmuiden.nl

Een opzegging die niet tijdig en schriftelijk is gedaan, doet het lidmaatschap (met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) doorlopen tot het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar. Een uitzondering geldt voor de FunKey en Benjamins. Zij kunnen opzeggen gedurende het gehele lopende verenigingsjaar zonder bijkomende kosten.

Zeg je later op dan 30 april maar voor aanvang van de veldcompetitie reken wij 50% van de veld jaarcontributie; zeg je op na 1 oktober brengen wij 100% van de veld jaarcontributie in rekening.