Terug

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij de schriftelijke opzegging is ontvangen voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar. 

Opzeggen kan alleen per email aan secretaris.hockey@scmuiden.nl. Hierin graag vermelden: naam, geboortedatum en reden van opzegging. Je ontvangt vervolgens per mail een bevestiging van de opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.