Nieuwsbrief September 2023

26-9 Nieuws
Beste ouders en leden,

Wat vliegt de tijd! Het nieuwe seizoen is alweer in volle gang en wat is het geweldig om al die energieke kinderen opnieuw te zien stralen op het hockeyveld. Ze genieten volop van de trainingen en hebben zelfs al verfrissende momenten gehad onder de sproeiende waterstralen na afloop.

Afgelopen week draaide voor velen van ons om het herpakken van ons ritme en dat betekent ook dat we samen de taken binnen de hockeyclub moeten verdelen. Zoals we eerder hebben benadrukt, draait onze club op vrijwilligerswerk en hierin heeft iedereen een rol te spelen. We doen dan ook vriendelijk een beroep op jullie om je aangesproken te voelen als er een verzoek om hulp komt. Als alle ouders en leden een klein beetje bijdragen, valt de taakverdeling reuze mee en maken we er samen een fantastische plek van om te hockeyen!

Gedurende de zomer hebben talloze hockeyvrijwilligers hard gewerkt om het seizoen 2023-2024 vlekkeloos te laten starten. Silke is als technisch manager en trainer enthousiast van start gegaan en inmiddels volop in actie. Zoals eerder al aangekondigd in de zomer-nieuwsbrief, investeert de club hiermee serieus in de kwaliteit van onze trainingen, wat een enorme boost geeft aan onze hockeyopleiding. De eerste reacties zijn buitengewoon positief, zowel van ouders als onze jeugdleden.

Tot slot willen we namens het bestuur onze eerste twee seniorenteams, 'Heren 1 en Dames 1', heel veel succes wensen. Beide teams zijn officieel gestart met de 7x7 KNHB-competitie. Gezien het enthousiasme zal het niet lang duren voordat meer teams zich aansluiten.

We kijken vol vertrouwen uit naar het komende seizoen!
Hartelijke groeten,
Het Bestuur

 
KNHB ~ Kom kijken & geef je op als vrijwilliger voor de bardienst!!

Zoals in de laatste nieuwsbrief gemeld kunnen we met trots mededelen dat wij een 3-jarig contract met de KNHB hebben gesloten om ons mooie complex en bijbehorende faciliteiten te gebruiken als steunpunt voor hét opleidingsteam U15. Vanaf 11 september zal SC Muiden op twintig maandagen gedurende het seizoen het toneel zijn van het allerbeste hockey van Nederland. De beste KNHB trainers en spelers uit Midden en Noordwest Nederland zullen dan aanwezig zijn op onze mooie club en alle kinderen zijn meer dan welkom om te komen kijken.
Trainingsdata

De trainingsdata zijn:


Voor deze maandagen zijn wij (nog steeds) dringend op zoek naar vrijwilligers die bardienst willen draaien van 16:00 -20:00 uur. Dat kan ook in gedeelde shifts van 16-18 en 18-20 uur. Met 1 keer zijn we ook al geholpen. Meld je aan via secretaris.hockey@scmuiden.nl of bel naar Emile Bosman voor meer informatie (06-52301132)
 

Spelregels jongste jeugd

De KNHB is al een tijdje bezig met een herijking van het hockeyaanbod van de jongste jeugd. Dit was het afgelopen seizoen goed zichtbaar door o.a. een aanpassing in de indeling van de velden en de vervanging van de spelregels door sterk vereenvoudigde "speelregels", waarin het speelplezier en de veiligheid centraal staan. Op basis van de ervaringen van het afgelopen seizoen zijn er voor het komende seizoen nog een aantal nieuwe wijzigingen doorgevoerd:

Wijzigingen O8:

  • Aan de start van het seizoen wordt er gespeeld met 3 goaltjes, maar na de winterstop nog maar met 2 goaltjes.
  • Er is weer een 5 meter (doel)gebied van waarbinnen er gescoord moet worden.
  • Na een doelpunt wordt de bal uitgenomen op de middellijn (dat mocht vorig seizoen nog overal op de eigen helft).

Wijzigingen O10:

  • De strafcorner wordt vervangen door (een variant op) de shoot-out.

De KNHB heeft overzichtelijke factsheets gemaakt met veldindeling en de speelregels:

Vanaf 012 gelden de officiële spelregels.

Wedstrijden fluiten

Bij de jongste jeugd verzorgen de ouders zelf de speelbegeleiding. Bij de O8 en O9 worden de wedstrijden gefloten door één speelbegeleider, bij de 010 door twee speelbegeleiders: één van de thuisvereniging en één van de uitvereniging. De teammanagers kunnen hiervoor een roulatieschema maken, zodat iedereen een keer aan de beurt komt.

Veel ouders vinden het spannend om wedstrijden te fluiten, maar met de overgang van spelregels naar speelregels is ook het fluiten nu veel laagdrempeliger geworden. De regels zijn versimpeld tot een beperkt aantal basisregels en van de speelbegeleider wordt vooral verwacht dat deze een faciliterende rol vervult (liefst met de fluit in de zak) en de voortgang van het spel bewaakt. Het is echt niet moeilijk. Het is vooral leuk om je kind een keer van dichtbij te zien spelen en voor het kind is het heel leuk dat de eigen ouder ook een keer op het veld staat.

Het is belangrijk dat alle ouders in het team de taak van speelbegeleiding op zich nemen. Dit geeft de ouders namelijk de mogelijkheid om hier – net als de kinderen – langzaam in te groeien. Wanneer ouders pas bij de 012 voor het eerst een wedstrijd moeten fluiten, is het vaak een stuk lastiger (meer regels, groter veld, sneller spel, mondiger spelers) en de ervaring leert dat de drempel om te gaan fluiten dan een heel stuk hoger is. We stimuleren iedereen daarom om vooral zo vroeg mogelijk te beginnen met fluiten.

Vanaf de 012 zijn wij verplicht om bij elke thuiswedstrijd twee clubscheidsrechters te leveren. Daarom wordt er vanaf de 012 verwacht dat van elk kind minimaal één ouder een scheidsrechtercertificaat haalt en beschikbaar is om wedstrijden van zijn eigen kind te fluiten. Het halen van het certificaat kan via een online leermodule van de KNHB. Het certificaat halen is op zich niet heel moeilijk, maar fluiten leer je uiteindelijk toch vooral in de praktijk, door het regelmatig te doen.

Mocht je er toevallig achter komen dat het fluiten toch eigenlijk wel heel erg leuk is, dan zijn er overigens ook nog verschillende mogelijkheden om jezelf hierin verder te ontwikkelen, dus wie weet word jij straks wel onze eerste bondsscheidsrechter!

Save the date: zaterdag 14 oktober van 16:00 - 20:00 u

Kick-off party van het 100e lustrumjaar van SC Muiden.
Activiteiten, food & drinks voor jong en oud! Verdere info volgt.
Contact SC Muiden
Je kunt ons direct benaderen met vragen of via het algemene e-mail adres secretaris.hockey@scmuiden.nl
Copyright © 2023 SC Muiden, All rights reserved.
 
26-9-2023 Algemeen