Nieuwsbrief Februari 2023

17-2 Nieuws

Beste (ouders van) leden,
 
De winterstop is weer voorbij en de laatste zaalhockey wedstrijden zijn bijna gespeeld. Fantastisch om de jeugdteams te zien spelen in de zaal, en de ontwikkeling van techniek alsmede spelinzicht enorm te zien toenemen in deze periode. Inzichten die de tweede seizoenshelft op het veld ook weer enorm van pas gaan komen.

Nieuw onderkomen
Vanaf maart kunnen we jullie verwelkomen in ons fantastische nieuwe onderkomen. De sporthal, inclusief kleedkamers, en ons nieuwe clubhuis zal dan na een kleine vertraging opgeleverd worden. De afgelopen weken zijn er veel vrijwilligers van de (omni)vereniging heel hard bezig geweest, samen met de aannemer om alles op orde te krijgen. Hulde voor alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen. Met deze nieuwe faciliteiten zetten we een vervolgstap in onze ambitie om een gezellige familieclub met een hele goede jeugdopleiding te zijn. Met elkaar zullen we ons nieuwe clubhuis en de sporthal dit seizoen nog feestelijk openen. De exacte datum komen we op korte termijn bij jullie op terug. Lees hieronder het stuk van Richard, de voorzitter van de Omni vereniging, zo ben je helemaal op de hoogte. Ook brengen we in deze nieuwsbrief veel nieuws dus lees en bij vragen weet je ons te vinden. Tot snel weer op SC Muiden!
 
Het Bestuur
 

Update hockeyvelden 

Iedereen heeft gezien en ervaren dat er veel water op de velden aanwezig is en ook blijft staan. De conclusie is dat het grondwater zeer hoog staat. Wij zijn in gesprek met de gemeente en met de partij die het veld heeft aangelegd om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Er kan gehockeyd worden op de velden maar blijf opletten. We kunnen op dit moment niet inschatten of er een grotere kans op blessure gevoeligheid is ontstaan en/of de veld kwaliteit achteruit gaat. Oproep voor alle coaches/trainers/managers, check eerst de velden voordat je sproeit.

Lid worden van SC Muiden?

Van harte welkom! Wij hebben op dit moment geen wachtlijst dus iedereen is welkom. Als je lid wilt worden kun je je inschrijven via de site. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan hanteren we een plaatsingslijst. Plaatsing is in principe gebaseerd op de aanmeldingsdatum. Kinderen met een broertje, zusje of ouder die lid zijn, krijgen voorrang. Kinderen uit Muiden krijgen voorrang op kinderen uit de omliggende plaatsen. Hockeyende kinderen die door verhuizing in de buurt zijn komen wonen krijgen voorrang boven kinderen die nog geen lid zijn van een hockeyclub. Omdat een bruisende vereniging als de onze niet zonder de diensten en vele activiteiten van vrijwilligers kan, gaan wij er bij lidmaatschap vanuit dat iedereen een bijdrage levert en wil leveren. Op het aanmeldingsformulier kun je je voorkeur voor bepaalde clubdiensten opgeven.

Opzeggen

Mocht je het lidmaatschap willen opzeggen breng ons dan uiterlijk 30 april van het lopende verenigingsjaar hiervan op de hoogte. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan alleen geschieden per email aan secretaris.hockey@scmuiden.nl  Een opzegging die niet tijdig en schriftelijk is gedaan, doet het lidmaatschap (met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) doorlopen tot het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar. Een uitzondering geldt voor de FunKey en Benjamins. Zij kunnen opzeggen gedurende het gehele lopende verenigingsjaar zonder bijkomende kosten. Zeg je later op dan 30 april maar voor aanvang van de veldcompetitie rekenen wij 50% van de veld jaarcontributie; zeg je op na 1 oktober brengen wij 100% van de veld jaarcontributie in rekening.

Coachen op SC Muiden

Omdat er enige onduidelijkheid is omtrent de verwachtingen die het bestuur heeft tav coaches en managers hierbij een korte update. Voor alle teams vanaf Onder9 op SC Muiden willen we met ingang van het volgend verenigingsjaar een vaste coach en manager aanstellen. Wij vinden om uiteenlopende redenen dat dit in een combinatie man/vrouw moet plaats vinden. De eis die we stellen aan de coach & manager is dat zij zich committeren aan het zijn van het vaste gezicht op de zaterdag langs het veld. Roulatie systemen die nu zo en dan nog optreden moeten behoren tot het verleden.

Bij het aanmelden om coach/manager te zijn kijken wij naar twee aspecten. Enerzijds wordt er gekeken naar aanwezige hockey ervaring [aantal jaren hockey, hockey niveau en/of hockey coach verleden], anderzijds je enthousiasme en bereidwilligheid om te investeren in coach zijn.

Voor beide geldt dat we opzoek zijn naar diegene die de bereidwilligheid hebben om te committeren voor een langere periode ivm hockeycoach opleidingen en investeringen die wij in jou willen doen. Meld je nu aan per mail tb.hockey@scmuiden.nl of bel Diederik Artz 06-14.36.52.58

Update trainingsschema 

In de nieuwsbrief van 7 december is er een update gedaan over trainingen na de winterstop. Ons is gevraagd uit leg te geven waarom we zijn gekomen tot de trainingsaanpassingen. Wij hebben geluisterd naar de bevindingen van ouders, begeleiders, trainers en de jeugd-coördinator Patrick. Wij streven na om de kinderen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Wij hebben gemerkt dat de dinsdag heel goed en positief is ontvangen. Dat terwijl rondom de donderdagavond trainingen verbeteringen nodig zijn.
Wij hebben te maken met de uitdaging van een groeiende vereniging. Zo zitten in de leeftijdscategorie Onder 9 jaar meer dan 25 kinderen terwijl in de leeftijdscategorie van Onder 14 nog geen 15 kinderen zitten. We hebben besloten dat op de donderdag onze jeugd-coördinator Patrick ondersteund zal worden door 2 professionele betaalde trainers van HockeyWerkt, die op hun beurt weer ondersteund worden door 2 hulptrainers.   

Wel hebben we gemeend dat Meisjes Onder 14 (ook wel MC1 genoemd) meer aandacht verdient waardoor Patrick deze groep 2 maal per week zelf training blijft/gaat geven. Tot slot, nog twee opmerkingen. Enerzijds zullen we zeer binnenkort bekend maken wat we gaan doen met de KNHB-cursussen. En hebben we besloten om het trainingsschema verder te optimaliseren. Zo lassen we ‘pauzes’ in tussen de trainingen zodat de kinderen eerder aan de warming-up kunnen beginnen, keepersoutfit aangedaan kan worden en de trainingstijd effectiever benut kan worden. Let goed op! De trainingstijden zijn dus voor veel teams aangepast. Meisjes Onder 14 trainen nu op donderdag van 17.30-19.00uur, voor deze groep is de trainingstijd aanzienlijk vervroegt.

Keepers

Veel van onze teams hebben te maken met een roulerende keeper op de zaterdag. Toch willen we meer aandacht besteden aan het keepen. We krijgen onnodig veel meer goals tegen als de keeper niet is ingespeeld. Daarom willen we vragen aan alle coaches/managers om tijdig bekend te maken wie de aankomende week is ingeroosterd dan kan diegene ook tijdens de trainingen voorafgaand aan de wedstrijd 2x trainen in keepers outfit. Coaches/managers moeten zorgen dat de keepersspullen toegankelijk gemaakt worden voor de hulptrainers om de kinderen te helpen de outfit aan- en af te doen. En moet het voor iedereen helder zijn wie welke week aan de beurt is om te keepen.

We vragen alle kinderen om echt op tijd aanwezig te zijn, we gaan hier veel strakker op sturen. Maar voor de keeper geldt dit des te meer. Het vraagt veel tijd om de outfit voor het eerst goed aan te doen.

Update Zaalhockey seizoen 2022-2023Hoe anders is dit zaalhockey seizoen verlopen vergeleken met vorig jaar! Waar we vorige winter heel vaak geconfronteerd werden door lockdowns en andere covid restricties en we veel moesten improviseren is het dit zaalhockey seizoen juist heel stabiel en goed verlopen. We hebben dit jaar met 6 jeugd teams deelgenomen aan de zaalhockey competitie en de verwachting is dat dit komende jaren alleen maar zal gaan toenemen omdat SC Muiden hard door blijft groeien. Er is hard getraind dit zaalhockey seizoen en SC Muiden heeft zich zeer kranig geweerd bij de wedstrijden als we naar de uitslagen kijken, een groot compliment voor iedereen!
  
Volgend zaalhockey seizoen gaat het alleen nog maar mooier worden, dan kunnen we als SC Muiden ook gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal Bredius, een prachtige en grote hal. Dit geeft ons meer ruimte en mogelijkheden, waardoor we een nog beter en uitgebreider training programma denken te kunnen gaan aanbieden.
 
Geniet allemaal nog van de laatste zaalhockey momenten, de laatste trainingen zijn deze week en het laatste wedstrijdweekend is op 18 en 19 februari. Daarna gaan we na de voorjaarsvakantie weer het veld op.

Van de Penningmeester

In februari 2023 is de contributie van het zaalhockey seizoen 2022-2023 geïncasseerd. De hoogte hiervan in 2023 is bepaald op €116/per deelnemer voor dit seizoen. Dit bedrag is gelijk aan omringende hockeyverenigingen. Volgend seizoen zullen we in de splinternieuwe sporthal gaan trainen. Wij kijken er erg naar uit om deze te gaan gebruiken.

Update sporthal - geschreven door Richard van Kooij (voorzitter OMNI SC Muiden)

Hij is bijna helemaal klaar! De nieuwe hal met de sportzaal maar zeker onze nieuwe kantine, kleedkamers en overige ruimtes. Eind december is de eerste oplevering gedaan en afgelopen week mocht ik met gemeente en aannemer een tweede ronde meelopen. Er zijn nog de nodige restpunten maar we zijn echt blij met wat er is neergezet. Alle ruimtes zijn prachtig geworden en we kunnen de komende jaren als vereniging weer doorgroeien. De afgelopen weken hebben vrijwilligers de schouders eronder gezet om de kleedkamers te voorzien van banken en kledinghaken en ondertussen hebben we al een paar keer gebruik gemaakt van de nieuwe kleedkamers en doucheruimtes. De officiële opening zal naar verwachting ergens in maart zijn en zoals gezegd zijn er nog wat restpunten om af te ronden. Zo wachten we nog op internetaansluiting zodat we het kassasysteem kunnen aansluiten en er gepind kan worden en zo zijn er nog wat zaken die de aannemer nog moet afronden. Naast de diverse restpunten zal in de komende weken worden gewerkt aan de bestrating rondom het gebouw waar nu nog losse rommel ligt en het na regenval blank staat. Verder zullen er fietsenrekken geplaatst worden tussen het grasvoetbalveld en de sporthal. Ook goed nieuws is dat men op korte termijn gaat beginnen worden met de aanleg van het halve (trainings)veld. Dit zal een zandkunstgrasveld worden waarop zowel gehockeyd als gevoetbald zal kunnen worden. Naar verwachting is het veld in de zomer klaar.

Exploitatie 
Voor alle duidelijkheid zal SC Muiden alleen de kantine gaan huren en zal de exploitatie van de sporthal door een externe partij worden gedaan. Wij hebben vorig jaar overigens wel uitgebreid onderzocht om als SC Muiden de exploitatie van de hal te gaan doen maar we hebben besloten dat de exploitatie van een sporthal naast financiële risico’s ook de nodige risico’s ten aanzien van de bezetting met zich meebrengt en hebben dit bij de gemeente aangegeven. De gemeente heeft nu een gespecialiseerde partij gevonden welke naar verwachting vanaf 1 maart zal gaan beginnen. Deze partij gaat dan over de verhuur van de sportzaal en de planning hiervan. Wij zullen met de uitbater van de sporthal in gesprek gaan voor het gebruik van de sportzaal voor sporten die onder de vlag van de OMNI-vereniging vallen. Denk hierbij aan tafeltennis en (zaal)hockey maar wellicht is er ook weer animo voor zaalvoetbal en zaalhandbal. Daarnaast zijn wij met de gemeente in gesprek over de hoogte van de huur van de kantine waarover we op korte termijn overeenstemming verwachten.

Kantine 
Zoals hiervoor geschreven, zullen wij de kantine huren van de gemeente. Afgelopen week zijn twee koffiemachines geplaatst door leverancier Gio en de komende weken zal alle apparatuur worden aangesloten. Stoelen zijn meegenomen vanuit de vorige kantine en bar en alle tafels zijn nieuw. Vrijwilligers hebben overigens alle tafels maar ook de banken die in de kleedkamers zijn geplaatst, in de olie gezet waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Met drankleverancier Heineken is een mooie overeenkomst gesloten waarbij we naast het vertrouwde bier van Brand ook 0,0% bier op de tap gaan krijgen naast een wisselend speciaalbier. De sportzaal De sportzaal heeft de maximale afmeting gekregen zodat ook wedstrijden voor bijvoorbeeld zaalhockey en voetbal gespeeld kunnen worden. De hal is, door middel van een wand die vanuit het plafond gezakt kan laten worden, te verdelen in 1/3e en 2/3e gedeelte zodat er tegelijkertijd meerdere gebruikers van de zaal gebruik kunnen maken. Er is een tribune van waaruit toeschouwers kunnen kijken naar de sporters in de zaal en voor mindere valide mensen is er een lift aanwezig. Ook voor het opbergen van de diverse sportattributen is gedacht middels afsluitbare ruimtes aan de zijkant van de zaal onder de tribune

Circulaire bouw 
Bijzonder aan het gebouw is dat het zoveel mogelijk circulair gebouwd is en daarmee een duurzaam gebouw is neergezet. Het materiaalgebruik is beperkt tot een minimum, de materialen zijn losmaakbaar (lijm en kit zijn uit den boze) en herbruikbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld geen tegels op wanden en vloeren maar bestaan de wanden in de doucheruimten uit gerecyclede glaspanelen. Op de houten kozijnen is geen verf gebruikt, maar plantaardige olie. Alle binnenwanden zijn gemaakt van Rubberwood panelen en ook de sportvloer bestaat uit gerecycled materiaal. Het ontwerp is afgestemd met de toekomstige gebruikers, de school en SC Muiden. Op het dak komen zonnepanelen, deels voor het gebouw zelf en deels voor Wattnu. Al met al een accommodatie waarop we als SC Muiden trots mogen zijn en waarbij we vol vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Wij hopen jullie snel te zien!

Met sportieve groet, mede namens medebestuursleden. Richard van Kooij – voorzitter OMNI SC Muiden

 
17-2-2023 Nieuwsbrief