Terug
Inschrijfformulier
Lid worden van SC Muiden? Van harte welkom! Wij hebben op dit moment geen wachtlijst dus iedereen is welkom. Als je lid wilt worden kun je je inschrijven via onderstaand inschrijfformulier.

Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan hanteren we een plaatsingslijst. Plaatsing is in principe gebaseerd op de aanmeldingsdatum. Kinderen met een broertje, zusje of ouder die lid zijn, krijgen voorrang. Kinderen uit Muiden krijgen voorrang op kinderen uit de omliggende plaatsen. Hockeyende kinderen die door verhuizing in de buurt zijn komen wonen krijgen voorrang boven kinderen die nog geen lid zijn van een hockeyclub.  

Omdat een bruisende vereniging als de onze niet zonder de diensten en vele activiteiten van vrijwilligers kan, gaan wij er bij lidmaatschap vanuit dat iedereen een bijdrage levert en wil leveren. Op het aanmeldingsformulier kun je je voorkeur voor bepaalde clubdiensten opgeven.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact- en facturatiegegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Lidmaatschap
   
   
   
   
   
Achtergrondinformatie
   
   
   
   
 
   
 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.